Chrystus pozostaje kluczową osobistością w religii chrześcijańskiej. Wielu historyków i humanistów uważa, że właśnie Jezusa należy uznać za najważniejszą postać w historii świata. Życie Jezusa Chrystusa warto poznać, bo pełne jest niezwykłości.

Książki o tematyce religijnej – co czytać?

Jezus Chrystus jest centralną postacią religii chrześcijańskiej. Pomimo niezliczonej ilości dociekań nie udało się jednak wskazać dokładnej daty narodzin tej wybitnej osobistości. Kanonista i chronograf Dionizy Mały, który w roku 525 wprowadził system, według którego moment narodzin Chrystusa zapoczątkował obliczanie lat według ery chrześcijańskiej znanej też jako „era dionizyjska” lub „nasza era”, twierdził, że może być to rok 754 od założenia Rzymu. Dość szybko dowiedziono jednak, że obliczenia te są błędne. Od tamtego momentu wielokrotnie próbowano ustalić dokładną datę, ale nikt nie zdołał tego dokonać, stąd wątpliwości pojawiają się nadal. Nie ma to jednak większego znaczenia. Jezus Chrystus jest najważniejszą postacią w religii chrześcijańskiej. Według wierzeń chrześcijańskich Jezus jest Bogiem, Synem Bożym współistotnym Bogu Ojcu, który narodził się z Maryi Dziewicy i żył pośród ludzi. Nawet osoby niewierzące uznają wyjątkowość tej osobistości.

Życie Jezusa Chrystusa znamy z Nowego Testamentu. Okazuje się jednak, że prócz ogólnodostępnych wiadomości istnieje wiele szczegółów, które warto poznać, by zrozumieć, na czym polegał fenomen Zbawiciela. O tym, że Chrystus urodził się w Betlejem, w życiu dorosłym przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nauczał uczniów, których zwał apostołami, dokonywał cudów, głosił twierdzenia, którym sprzeciwiali się faryzeusze i sadyceusze, przepowiedział swój los w trakcie Ostatniej Wieczerzy, został zdradzony przez jednego z uczniów, osądzony i uznany za winnego bluźnierstwa, a następnie oddane w ręce namiestnika Poncjusza Piłata, który skazał go na męczeńską śmierć przez ukrzyżowanie, wiemy wszyscy. Los Jezusa Chrystusa powinno się jednak rozpatrywać w kontekście ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.

Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie – zobacz

Życie Jezusa Chrystusa warto poznać dokładnie. Liczna grupa historyków i humanistów uważa, że właśnie Jezusa należy uznawać za najważniejszą postać w historii świata. Dlaczego? Pora się o tym przekonać. Na całe szczęście nie będziemy musieli tego robić poprzez zgłębianie obszernych teologicznych, filozoficznych, czy historycznych ksiąg.

Jak wiadomo, na temat tej wybitnej pod każdym względem osobistości powstało mnóstwo publikacji. Wiele z nich to dzieła teologiczne. Równie liczną grupę stanowią pozycje historyczne przygotowane przez badaczy Biblii. Życie Jezusa Chrystusa bardzo obszernie i ciekawie opisuje trzyczęściowy zbiór książek zatytułowanych „Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie”. To jedyne publikacje, które odwołują się do znanych prawd, ale również najnowszych, jeszcze nierozpowszechnionych informacji oraz ciekawostek. Lektura z pewnością stanie się dla nas pasjonującą, poszerzającą horyzonty i wiedzę przyjemnością. Autor nie bez przyczyny oddaje w ręce czytelników te publikacje. Jak wspomniał w słowach wstępu:

„Pracę tę dedykuję wszystkim tym, których Jezus Chrystus pociąga i porusza. Byłbym bardzo rad, gdyby niniejsza próba przedstawienia Jego przeogromnej i niezawodnej miłości przyczyniła się do „pokrzepienia serc”. – Bogdan Kluczyński

„Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część I” to książka, która uświadomi nam, z jaką tematyką i w jakim celu się zetkniemy. Na początku publikacji znajduje się obszerne wstęp. Autor zdradza w nim, dlaczego i po co zdecydował się przygotować pozycję o tak skomplikowanej i obszernej tematyce. Poprzez kolejne części będziemy zapoznawać się z poszczególnymi, najważniejszymi etapami życia młodego Jezusa. Choć w poszczególnych Ewangeliach dzieciństwo i młodość Chrystusa nie jest obszernie opisana, ten etap okazuje się niebywale ważnym okresem, z którym warto się zapoznać.

„Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część II” jest książką przybliżającą publiczną działalność Zbawiciela. Temat ten jest niezwykle istotny, więc poświęcono mu szczególną uwagę. Nauki Jezusa zawsze niosły ze sobą ponadczasowy przekaz. Co ważne, w tej części znajdziemy utrwalone w literaturze informacje, ale również sporo ciekawostek i faktów, z którymi nigdy wcześniej mogliśmy się nie zetknąć. Przytoczono opisy sporządzone przez poszczególnych Ewangelistów. Odniesiono się także do ówczesnej sytuacji, jaka panowała w Palestynie. Dzięki temu zrozumiemy, jak ogromne znaczenie miało poddanie się Jezusa woli bożej.

„Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część III” to książka, która opisuje ostatni etap życia Zbawiciela. Z całą pewnością jest to część najbardziej poruszająca. Staniemy się bowiem „świadkami” dramatycznych wydarzeń. Z należytą dokładnością sporządzono opis męki, śmierci oraz Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa. Część informacji z całą pewnością jest nam już znana dzięki edukacji religijnej. Okazuje się jednak, że chronologia teologiczna w odniesieniu do niektórych wydarzeń zdaje się odmienną od tej, którą podają Ewangeliści. To temat, który od lat budzi kontrowersje. To dlatego, autor dokonał swego rodzaju analizy, która pozwoli nam dojść do konkretnych wniosków.

Życie Jezusa Chrystusa warto poznać bez względu na to, czy uważamy się za praktykujących katolików, czy osoby niewierzące. Ta wybitna postać miała bowiem ogromny wpływ na historię świata i nie wolno nam o tym zapominać.

Autor: Agata Jankowiak