Jeżeli zaawansowana kultura mogła rozwinąć się tak dawno w Anatolii, to, dlaczego nie mogła tego uczynić w innych miejscach na Ziemi, np. w Egipcie?

Okazuje się, że nieznaną historię skrywa również ta starożytna, a nawet prehistoryczna cywilizacja. Jak wykażę, kultura rozwijająca się na obszarze Północnej Afryki była spokrewniona z ośrodkami neolitycznymi starożytnej Turcji pod względem czasowymi w mniejszym stopniu w odniesieniu kulturowym. Nie zapomnijmy, że starożytny Egipt stanowił niegdyś kolonię Atlantydy, a wpływ na jego kulturę miała też cywilizacja Mu oraz wiele innych pozaziemskich kręgów. Przyjrzyjmy się jednak, jak na historię kraju nad Nilem patrzy oficjalna nauka.

Zobacz gdzie kupić

Egiptolodzy są zdania, że cywilizacja starożytnego Egiptu powstała 3100 – 3000 lat p.n.e. Datowanie początków cywilizacji egipskiej nie jest jednak pewne i od zawsze trwała na ten temat dyskusja. Na przykład Francuz Jean – François Champollion ( 1790 –1832r.), twórca egiptologii, był zdania, że I dynastia w Egipcie rozpoczęła się 5867 lat p.n.e. Niemiec, Karl Lepsius, przybliżył naszym czasom powstanie cywilizacji egipskiej na rok 3892 p.n.e. Mariette, znany z odkryć w świątyni Hathor w Denderze, datował początek kultury w Egipcie na 5004 r.p.n.e. Tymczasem dr Brugsh, z którym współpracował Mariette, ustalił to samo zdarzenie na 4400 r.p.n.e. Lata czterdzieste XX wieku, to już podana przeze mnie na samym początku nowa i obecnie akceptowana data „premiery” opisywanej cywilizacji.

Nie oznacza to jednak, że nie ma naukowców, którzy podważają powszechnie akceptowany czas wyłonienia się cywilizacji egipskiej. Polski archeolog Romuald Schild nie koniecznie przychyla się do poprawności założeń egiptologów i sam określa początek kultury antycznego Egiptu na rok 7000 p.n.e., co ma związek z odkryciami na Saharze, do których nawiążę w dalszej części książki.

„W poszukiwaniu źródła – korzenie cywilizacji na Ziemi ” Łukasza Kulaka to próba rekonstrukcji zapomnianego świata naszych przodków. Próba ta, jest o tyle ciekawa, że oparta została w dużej mierze na faktach, które przez oficjalną, akademicką naukę są przemilczane.

W publikacji autor powołuje się na wiele naukowych dowodów – od badań geologicznych, przez analizę sztucznych struktur w wymienionych wyżej miejscach, związków kulturowych teoretycznie niezwiązanych ze sobą miejsc, po między innymi niepasujące do przyjętego schematu naukowego pozostałości po znacznie bardziej rozwiniętych społeczności, niż prymitywne ludy, których obecność świadczy o zupełnie innym przebiegu wydarzeń w dawnych czasach, niż powszechnie się przyjmuje. Książka jest najbogatszym źródłem wiedzy na temat kultury Atlantów i mieszkańców Mu dostępnym na rynku.

Akademiccy naukowcy twierdzą, że na ziemi egipskiej nie rozwinęła się żadna inna kultura oprócz tej, która zapoczątkowana została przez faraonów z I dynastii

Jednak czy konwencjonalna nauka po raz kolejny nie popełnia błędu…? Tematem tym jeszcze się zajmiemy, ale już we wstępie można powiedzieć, iż oficjalne założenia naukowe są wątpliwe w świetle dotychczasowych odkryć i badań. Egiptologia przyjmuje podział na 30 dynastii faraonów, wzorując się na egipskim historyku Manetonie ( III w. p.n.e.). Przyjmuje się, że podłoże pod cywilizację egipską położyła kultura Badari ( 4500-3800 p.n.e.). Swoje wpływy miały także powiązane z nią kultura Nagada I, zwana amratyjską, która objęła cały górny Egipt, datowana na lata 4000-3500 r.p.n.e. oraz Nagada II, nazywana gerzeńską, rozwijająca się w latach 3500-3100 p.n.e. Wszystkie wymienione kultury uważane są za predynastyczne, czyli poprzedzające kulturę faraońską. Tradycyjna egiptologia zakłada istnienie trzech głównych okresów historycznych w dziejach starożytnego Egiptu. Są nimi: Stare Państwo, Średnie Państwo i Nowe Państwo. Wymienione trzy okresy oddzielały od siebie tzw. okresy przejściowe, które związane były z niestabilnością państwa wynikłą np. z buntu kapłanów lub najazdów obcych ludów. Po Nowym Państwie nastąpił Okres Późny, Okres Ptolemeuszy, Okres Rzymski i Okres Koptyjsko – Bizantyjski. Poniżej pokrótce opisuję podane okresy w dziejach starożytnego państwa egipskiego.

Spis treści książki „W poszukiwaniu źródła. Korzenie cywilizacji na Ziemi”

  1. Nieziemskie kataklizmy.
  2. Atlantyda.
  3. Ląd Mu.
  4. Wczoraj iluzja, dzisiaj rzeczywistość.
  5. Prehistoryczna Turcja.
  6. Starożytny Egipt

 

Zobacz gdzie kupić