źródło: Wikipedia – Zwierzęta wchodzące do arki, obraz Edwarda Hicksa.