Znany nam świat to wielki grobowiec, który pozostał po naszych przodkach. Super cywilizacji, której sekrety dopiero stopniowo poznajemy. Jest pewne, że wszystko co znamy obecnie, nawet w ułamku nie dorównuje utraconemu przed wiekami dorobkowi.

Artykuł zainspirowany książką Jonathana Graya – „Sekrety umarlaków”

Zachwyceni odkryciami i postępem w każdej dziedzinie, dochodzimy do wniosku, że nigdy wcześniej nie zdobyto tak wiele. Przed nami kolejne niezwykłości i zadziwiające wynalazki, ale co było wcześniej? Okazuje się, że nasi prehistoryczni przodkowie wiedzieli więcej, niż my wiemy obecnie. Ponadto, wielu ich osiągnięć nadal nie potrafimy zrozumieć, powtórzyć i przewyższyć.

Zobacz gdzie kupić

Niewyobrażalna katastrofa o kosmicznych rozmiarach

Archeolodzy, geolodzy, badacze kultury, historycy i przedstawiciele świata naukowego z praktycznie każdej dziedziny są wiarygodni. W erze przed Potopem musiała zajść niewyobrażalna katastrofa o kosmicznych rozmiarach. Ostatniej nocy, nim Ziemię zaczęły pochłaniać wodne odmęty, nastąpił koniec wszystkiego. Załamał się klimat obejmujący środowiskiem cieplarnianym nasz glob. Orbita Ziemi uległa przechyleniu, a w rezultacie powłoki ziemskie zostały rozerwane na strzępy.

Jonathan Gray odkrywa przed nami sekrety naszych przodków

http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/jonathan-gray-odkrywa-nami-sekrety-naszych-przodkow/

Wielu przerażające opisy o podobnych zdarzeniach traktuje jak science fiction. Nie potrafi pojąć, jak lodowy baldachim okrywający Ziemię w wysokich atmosferach mógł zacząć pękać. Jak to możliwe, że w wyniku wstrząsów rozłamywały się części kontynentów. Jakim sposobem wysokie na tysiące metrów fale niszczyły wszystko na swej drodze. Jak lawa i toksyczne gazy mogły unicestwiać wszelkie życie. Niestety. Epicka katastrofa miała miejsce naprawdę. To ona zmiotła macierzystą super cywilizację. Siłom natury, jak wiemy, nic nie potrafi się oprzeć.  Dziedzictwo sprzed Potopu zostało zaprzepaszczone.

Istnieją dowody potwierdzające tę teorię

Pomimo iż, nasz glob zmienił się niewyobrażalnie, wiele można wnioskować dzięki badaniom. Przykładowo w Indiach większość podkontynentu ma charakter osadowy. Jego warstwa sięga nawet 20 kilometrów w głąb. By wytworzył się taki osad, przez setki lat opadać musiały warstwy wulkanicznych popiołów. Atmosfera zasnuta pyłami doprowadziła do znacznego ochłodzenia klimatu. Z czasem nastała epoka lodowcowa, której nikt nie zaprzecza.

Ocalenie z katastrofy garstki ludzi można określić tylko mianem cudu. Potop, na który istnieją dowody, jest więc zwrotnym, kluczowym faktem całej historii ludzkości. Potwierdzenie można odnaleźć w badaniach geologicznych. Niezwykle ważne okazują się jednak analizy ponad 600 narodów, grup etnicznych i szczepów na całym świecie. Bez względu na miejsce i kulturę, w każdej znajdują się wzmianki o Potopie. Przekazy, pomimo różnic mają wiele wspólnego. Za każdym razem ten przerażający moment określa się jako zapowiadaną karę za degenerację ludzkości. Wspomniany bez wyjątku zostaje statek ratowniczy. Zawsze jest mowa o ośmiu uratowanych wraz z przedstawicielami głównych gatunków zwierząt. Wszystkie źródła mówią o ptaku wysłanym, by zbadać teren. Każde wspomina o tęczy, zejściu ocalałych z góry i ponownym zaludnieniu przez nich lądu.

Bez względu na wierzenia, dzielące odległości i znaczące różnice pomiędzy kulturami ze wszystkich stron świata, każda wspomina o Potopie. Niewytłumaczalne i niezwykłe jest także powtarzane pomimo odmienności językowej imię Noe. Przetrwało ono w praktycznie niezmienionej formie w najodleglejszych zakątkach na całym świecie. Przywoływano je choćby w Chinach, na Hawajach, w Sudanie, czy w niektórych regionach Amazonki. Nie jest możliwym, by tak różne narody, ludności, czy szczepy przypadkowo wymyśliły i przekazywały kolejnym pokoleniom tę historię.

Artykuł zainspirowany książką Jonathana Graya – „Sekrety umarlaków”

Na temat przeszłości możemy dowiedzieć się o wiele więcej. Tablica narodów w Genezie 10 wskazuje, jak rozpierzchnęli się potomkowie Noego. Światowy autorytet w dziedzinie archeologii, profesor W. F. Albright, przyznał, że Geneza to niezwykle dokładny dokument. To biblijne źródło zdaniem współczesnych badaczy sporządził człowiek niezwykle wnikliwy i znający tematykę zagadnień językowych i etnicznych różnych grup.

A jaka była oryginalna super cywilizacja?

Fakt wystąpienia Potopu i zaprzepaszczonego super dorobku, przekazywany jest przez większość cywilizacji. Wiarygodności tak wielu, odmiennych nacji nie sposób podważyć. Strzępki informacji na temat zgładzonego dziedzictwa także pozostały. Ludzie, którzy przeżyli Potop, posiadali całą wiedzę praprzodków. Święta księga Indian Quiche z Gwatemali, spisana po Potopie, mówi, że pierwsi ludzie studiowali wszystkie cztery strony nieba oraz okrągłą powierzchnię ziemi. Egipskie zapiski pochodzące z pierwszych dynastii podają natomiast, że ludzie ci posiadali wręcz boskie moce.

Kultury żyjące na wszystkich kontynentach, całkowicie niezależnie od siebie, mówią o czasie „Złotej Ery”. Nie ma adnotacji na temat ujarzmiania dzikiej przyrody, o stopniowym nabywaniu wszelkich umiejętności. Scenariusz zawsze jest ten sam. Posiadający niebywałe zdolności nadludzie przepadli bez wieści. Nadszedł czas katastrofy, a z dorobku zostały jedynie szczątki.

Warto wydobyć ziarno prawdy z legend

Przedmioty mogą zniknąć bez wieści, ale przekazywane ustnie opowieści pozostaną „żywą skamieliną historii”. Wiele lat traktowano Iliadę i Odyseję Homera, jako mrzonkę, dopóki Schliemann nie odnalazł liczącego ponad 3600 lat pucharu. Naczynia zdobione dwoma gołębiami, którym według Homera, posługiwał się Odyseusz. Na temat dalekiej krainy, gdzie Gryfy pilnowały złotego skarbu, wspominał Herodot. Z opowieści drwiono do czasu, aż ją odkryto. Jest to Ałtaj lub Kin Shan, a na niej prastare kopalnie złota oraz postacie Gryfów, które strzegą wejścia. Prawdą okazała się także meksykańska wzmianka o źródle, w którym składano ofiary z dziewic i złota. Odnaleziono je w starożytnym mieście Chichen Itza pod koniec XIX wieku. Wielu niedowiarków drwiło też z prawdziwości Biblii. Dowiedziono jednak, że ta święta księga to najdokładniejsze i wiarygodne źródło historyczne, jakie posiada ludzkość.

Miniona „Złota Era to fakt

Nasi praprzodkowie tworzyli supercywilizację. Najpewniej te niewyobrażalne dla nas zdolności sprawiają, że w wielu kulturach wspominani są jak bogowie. Wzmianki o gigantach, ludziach posiadających niezwykłe zdolności, pojawiają się w wielu kulturach. Zaprzepaszczona wiedza, na szczątkach, której powoli wniosło się wszystko, co znamy, budzi setki pytań. Wiele odpowiedzi znajdziemy w książce światowej sławy odkrywcy i archeologa, Jonathana Graya, „Sekrety umarlaków”.

Zobacz gdzie kupić